obchodné a dodacie podmienky

1. Objednanie tovaru a služieb

Zákazník si tovar alebo službu v internetovom obchode steamkody.sk vyberá podľa aktuálnej ponuky. Pri každom tovare alebo službe je viacnásobne vyznačené, či je daný tovar alebo služba aktuálne dostupná. Platba môže prebehnúť iba pri službe dostupnej.

Záväzným objednaním rozumieme až po založení platby. T.j. pri platbe SMS po odoslaní spoplatňujúcej SMS, pri platbe GOPAY to je moment, kedy sa zákazníkovi otvorí platobné prostredie platobnej brány GOPAY a on v ňom vyplní údaje a zaplatí.

Aktuálna ponuka
2. Platobné podmienky

Pre správne zaplatenie je možné v tomto internetovom obchode použiť 2 overené a bezpečné platobné metódy, a to platbu pomocou SMS a platbu pomocou GOPAY. Systém je nastavený tak, aby bola platba možná iba ak je tovar aktuálne dostupný. Nemôže sa teda stať, že objednaný a zaplatený kód nebude skladom.

Spôsoby platby O platbe SMS O platbe GOPAY
3. Dodacie podmienky

Tovar dodávame ihneď po prijatí platby, rýchlosť závisí od typu zvolenej platobnej metódy. Pri platbe SMS to je do 10 sekúnd, pri platbe GOPAY do 2 minút. Rýchlosť závisí aj od vyťaženosti servera poskytovateľa platby alebo operátora. Forma dodania je vyberaná zákazníkom, môže byť formou SMS alebo na E-mail. Všetky zakúpené kódy sa dajú dohľadať po prihásení v osobnom účte.

Osobný účet spúšťame v priebehu Novembra 2018, viac informácií budeme pridávať priebežne.

Osobný účet
4. Reklamačný poriadok

V prípade nedodania alebo nefunkčnosti máte samozrejme právo službu reklamovať. V prípade nedodania služby sa zaručujeme, že situáciu preveríme, vyjadríme sa a problém patrične napravíme najneskôr do 24 hodín. V prípade nefunkčnosti služby sa zaručujeme, že situáciu preveríme, vyjadríme sa a problém patrične napravíme najneskôr do 24 hodín. Pri pohľade na charakter tovaru alebo služby, Vami použitý kód nie je možné reklamovať. O probléme či reklamácii nás môžete informovať pomocou akéhokoľvek spôsobu uvedeného v sekcii kontakt.

Kontakt
5. Vrátenie tovaru

Zo zákona je stanovená možnosť vrátenia tovaru, pre vrátenie tovaru však musíte splniť nasledovné podmienky. Pri pohľade na charakter tovaru, Vami použitý kód nie je možné vrátiť alebo vymeniť. Pri úspešnom reklamačnom konaní je možné požiadať o vrátenie peňazí. Základnou podmienkou pri pohľade na charakter tovaru je však nemožnosť spotrebiteľa kód vôbec použiť, ak je táto podmienka splnená, nemáme problém vrátiť peniaze bez udania dôvodu. Pri vrátení tovaru treba brať ohľad na čakaciu dobu, spôsobenú časom potrebným na deaktiváciu Vášho kódu. Nemôže sa stať, že budete mať platný kód a zároveň aj vrátené peniaze. Peniaze je možné vrátiť na bankový účet alebo paypal. Ak budete chcieť tovar vrátiť, môžete nás informovať pomocou akéhokoľvek spôsobu uvedeného v sekcii kontakt.

Kontakt
6. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spotrebiteľa budú spracované a použité len pre účely doručenia a fakturácie objednaného tovaru.

7. Fakturácia

Z daňového hľadiska nie sme platci DPH. Fakturácia tovaru alebo služby záleží od spôsobu platby a doručenia tovaru. Pri spôsobe platby SMS, Vašu faktúru nájdete na stránke prevádzkovateľa platby - spoločnosti ASMS, jej časti MYPAY. Faktúru pri spôsobe platby GOPAY zasielame ako súčasť dodacieho mailu.

myPAY